Under de år som Svenska Akademien utsett Nobelpristagare i litteratur, har de ofta kritiserats av sitt val. De sägs ha favoriserat europeiska författare och antalet svenska pristagare varit för högt. Det har även klagats på att kvinnliga författare inte fått priset i samma utsträckning som manliga. Detta sägs bero på att det är svårare att bedöma litteratur som kommer från de mindre språkområdena. Att kvinnor inte lika ofta får priset, sägs bero på att författare är överrepresenterade bland män. Den konservativa syn på litteratur inom Svenska Akademiens tidiga period, har gjort att flera av de mest betydelsefulla författarna i världen aldrig fick Nobels litteraturpriset, Av dessa kan nämnas Anton Tjechov, Henrik Ibsen, Lev Tolstoj och James Joyce.

Sully Prudhomme

Det första Nobelpriset 1901 som gick till Sully Prudhomme är ett av de som kritiserats mest genom tiderna. Prudhomme som satt i den Franska Akademien ansågs vara ovärdig av självaste August Strindberg. När det blev offentliggjort att det var han som fick priset, protesterade den största delen av Sveriges kultureliten. Våra stora författare, förutom Strindberg som Selma Lagerlöf, Oscar Levertin, Anders Zorn, Albert Engström med flera, gav Svenska Akademien för att de inte hade valt den ryske författaren, Lev Tolstoj, till Nobels allra första litteraturpris.