Litteratur finns för alla olika behov och smaker. Det finns både för nöjes skull och även för lärdom. Själva ordet litteratur är ett samlingsnamn för olika sorters texter. Det kan gälla både muntliga och skriftliga verk. För att kallas litteratur krävs det att tre olika kriterier av estetisk karaktär är uppfyllda. Det kan vara att det syftar på något som lärdom och vetenskap, att det är skrivet eller genom filologi (en forskningsinriktning inom den historiska språkvetenskapen). Det är inte helt lätt att definiera litteratur, eftersom det finns många aspekter av ordet. Det finns många olika områden inom litteraturen och några av dem är romaner, sagor, biografier, noveller, facklitteratur och flera andra genrer.

Numer finns det även ljudböcker, e-böcker, tecknade serier, tv-spel med mera. Sedan finns det flera undergrupper i alla dessa genrer och målgrupper. Den allra första genren kom redan under antiken. De genrer som då fanns var komedi, tragedi och drama. Andra nyare genrer som blivit populära är kriminallitteratur, fantasy och science fiction. Men den vanligaste indelningen är facklitteratur och skönlitteratur, och inom dessa genrer finns ett flertal undergenrer. Skönlitteratur är genren som är påhittad, men storyn kan vara hämtad från verkligheten. Facklitteratur, däremot, speglar verkligheten och ska vara lärorik och undervisande.

Olika format

”Diamantsutran” är ett av de tidigaste tryckta verken och den är en bokrulle från år 868. I och med Gutenbergs boktryckarkonst under 1400-talets mitt fick den så kallade ”Codexboken” sitt inträde, och nu blev det rörliga typer istället för fasta tryckplåtar. Efter den uppfinningen gick det mycket fortare att trycka böcker, och det blev även billigare. Efter Gutenbergs uppfinning har boken fått olika format och papperskvalitet. Fram till mitten av 1900-talet var skinnband med sydda blad och halvfranska band vanliga. I början av 1900-talet utvecklades det grövre pappersmassa-pappret och det blev ännu billigare att trycka upp böcker. När det gäller pocketböcker var bokförlaget Penguin Books först med det formatet. Dessa böcker är ofta mindre vanliga och omslaget är mjukt.

Vilken är egentligen den första romanen?

Ingen vet med säkerhet vilken bok som är den första romanen, men några verk som det talats om är ”Genji monogatari” skriven av Murasaki Shikibu (cirka 1010) och ”Don Quijote” skriven av Cervantes (1605). Man har tittat på olika historiska perioder, för det är detta som understryker olika delar och tidsepoker hos litteraturen. När det gäller tidiga verk hade de ofta didaktiska och religiösa syften, som till exempel under medeltiden då mysteriespel var vanliga.