Mer om romantikens epok

Eftersom romantiken var en stor och betydelsefull epok inom litteraturen, där många kända författare gjorde entré, finns det mer att berätta. Under en så kallade viktorianska eran (1837–1901) blev romanen en ledande genre på engelska. Det var även kvinnorna som spelade en viktig roll för romanens popularitet. Bibliotek som reste omkring blev snabbt populära och mot en årlig prenumerationsavgift fick människor låna böcker. Detta var också en orsak till att romanens popularitet ökade.

Charlie Dickens (1812–1870)

På slutet av 1830-talet gjorde Charlie Dickens debut på den litterära scenen, och han är troligtvis den mest kändaste engelske romanförfattaren någonsin. Med romanen om ”Oliver Twist” som tog upp brister i det juridiska systemet som fanns i samhället på den tiden. Under 1840–1850-talet blev även systrarna Brontë, Emily, Charlotte och Anne stora förebilder som kvinnliga författare. Det mesta kända verket skrevs av Charlotte Brontë, och det var Jane Eyre (1847). Boken har filmatiserats flera gånger genom åren, och den handlar om starka kvinnor som vågar bevaka sin sexualitet, något som var mycket ovanligt att skriva om under denna tid.

Naturalismen

Denna epoks genombrott kom i slutet på 1800-talet, och stilen blev mer radikal än den poetiska realismen, som sades vara för konservativ och borgerlig. Nu blev socialrealismen ett betydande inslag och i samhället skulle allt granskas. Alla former av brister skulle tas fram och det så verklighetstroget som det gick. Nu tillkom även talspråket och dialekter i verken. I Tyskland blev inte naturalismen någon stor litteraturepok, men Gerhart Hauptmann är en som lyckades med sitt verk ”Vävarna”.

Modernismen

I början på 1900-talet utvecklades modernisms epok och då med betoning på psykologiska insikter och symbolism i karaktärerna. När det gäller den engelska modernismens utveckling, uppstod den redan i början av 1800-talet. Det började som ett missnöje mot den viktorianska erans inställning gällande konservatism, visshet och tron på den objektiva sanningen. Författare som bland annat Charles Darwin (1809–1882), Friedrich Nietzsche (1844–1900), Karl Marx (1818–1883) och Sigmund Freud (1856–1939) blev populära under denna epok. Även Fjodor Dostojevskij (1821–1881) blev en stor författare under modernismen. Här hemma i Sverige debuterade August Strindberg (1849–1912). En författare som betytt mycket för oss, med många kända verk, som till exempel ”Fröken Julie”, ”Hemsöborna”, ”Spöksonaten” och ”Röda Rummet”. Flera av hans verk har blivit pjäser eller filmer, och då särskilt av Ingmar Bergman som hade Strindberg som en litterär idol. Rudyard Kipling (1865–1936) var en mångsidig brittisk författare i början av 1900-talet, som skrev noveller, dikter och romaner. Även Joseph Conrad räknas till en av de största författarna inom de tidigaste modernismerna.