För de flesta studenter är kurslitteratur ett hett diskuterat ämne. Dels finns det en uppsjö av forum för att köpa eller sälja kurslitteratur och dels finns det många pågående diskussioner om huruvida det är bättre med digital kurslitteratur eller inte.

Olika sätt att förvärva kurslitteratur

Om du precis blivit student eller om du ska plugga till exempelvis Högskoleprovet via Hpguiden.se så är det värt att fundera över hur du brukar förvärva dig din kurslitteratur och vilka sätt som är mest effektiva. Många studenter vittnar om att de köpt dyr kurslitteratur för att sedan enbart använda den vid några enstaka tillfällen och bara ett par kapitel. Samtidigt kan det i vissa fall löna sig att köpa boken redan från start.

Ett effektivt sätt för att ta reda på huruvida du behöver all litteratur som tillhör kursen och hur mycket som kommer att användas av varje bok är att kolla upp kursens kursplan eller ta kontakt med ansvarig lektor eller studievägledare. Ett annat sätt är att undersöka om något av biblioteken i din närhet har böckerna du behöver. Nackdelen med att låna kurslitteraturen är att den kan vara svår att låna om samt svår att få tag på om det är flera studenter som läser samma kurs samtidigt.

Oavsett hur du väljer att förvärva dig din kurslitteratur så utgör litteraturen en viktig del av dina studier och den är definitivt avgörande för både dina betyg och dina kunskaper.