Sedan 1910 har Nobelpriset delats ut i Stockholm i minne av Alfred Nobels testamente. Litteraturpriset är ett av fem priser, och det är Svenska Akademien som utser pristagaren. I oktober månad tillkännages Svenska Akademiens ständige sekreterare vem som får priset, och varje år den 10 december delar vår kung ut priset i Stockholms konserthus. Priset bestod under 2012 av 8 miljoner kronor och en medalj. Om en författare ska kunna få Nobelpriset i litteratur måste han/hon vara nominerad innan 31 januari samma år. De som får nominera en författare är medlemmar rån världens alla akademier. I dessa akademier sitter författare och professorer som förut fått Nobelpriset i litteratur, och även de som är ordförande i nationella författarorganisationer. Varje år skickar Svenska Akademien ut förfrågningar till ett antal organisationer. Dessa organisationer ska anses vara lämpade att nominera pristagare som är lämpliga kandidater.

Under 1950-talet var antalet nominerade varje år cirka 250 författare, för att i början av 2000-talet stigit till 350 stycken. Vissa författare nomineras år efter år, och flera av dem är kända namn. Men ofta brukar den som får priset vara väldigt okänd för de allra flesta. Den dagen, exakt klockan 12.00 när priset kungörs är bokförlagen beredda vid radion. Likadant gäller alla bokhandlare och bibliotek, och när prisets kungörs blir det fest hos det svenska bokförlag som har författaren i sin utgivning. Bokhandlare och bibliotek tar fram de böcker det har, om de nu har några av pristagaren. Det brukar vara anstormning för både köp och utlåning. Det tas hem flera böcker, och nätbokhandlarna säljer snart slut på de böcker de har hemma. Det råder stor hemlighet och har så gjort under 50-års tid, vilka författare som blivit nominerade och hur Akademien samråder och röstar.