För att kunna få Nobelpriset i litteratur ska författaren vara godkänd utifrån vissa stadgar och riktlinjer som Alfred Nobel skrivit i sitt testamente. Från början kunde priset gälla en författares enskilda verk, men i dag ser man till hela författarskapet.

Januari-september

Senast 31 januari ska alla nominerade författare från hela världens akademier kommit in till Svenska Akademien. Efter det är gjort påbörjas det stora och omständiga jobbet att utse en Nobelpristagare i litteratur samma år. Nobelkommittén arbetar intensivt för att gå igenom alla förslag som kommit in. Listan som brukar innehålla omkring 200 namn ska dras ner ordentligt, för att det lättare ska kunna studera författarna närmare. I april ska listan vara färdig och endast innehålla 20–25 namn. Dessa namn presenteras för Nobelkommitténs alla ledamöter, för att sedan skära ner namnen till cirka fem namn. I maj ska den korta listan vara färdig, och alla ledamöter får i uppdrag att läsa på om dessa författare under sommaren. Den 15 september samlas Svenska Akademiens ledamöter igen för att diskutera och komma fram till ett beslut. Något som inte alltid är det lättaste, eftersom ledamöterna bör vara överens. Beslut kungörs sedan i oktober, och priset delas ut som alla vet 10 december.