Det finns mängder med jobb inom litteraturen. Tycker du om litteratur i alla former kan du säkert hitta ett jobb som passar dig. Det första jobbet du kanske tänker på är bibliotekarie – ett gammal yrke som funnits sedan bibliotekens öppnande. Redan på medeltiden fanns bibliotek i forna Grekland. Detta jobb har alltid setts som intellektuellt, och det har mest varit kvinnor som haft det yrket. Vill du hjälpa till att få upp läsandet hos ungdomar och vuxna och även hitta bra litteratur till låntagarna på ett bibliotek bör du inte tveka att bli bibliotekarie. Men numer jobbar en bibliotekarie inte bara med att låna ut böcker. Nej, numer när internet fått stort fäste i världen tillhör även sökningar av olika slag en bibliotekaries jobb. Bland annat söker man fakta, t.ex. vetenskapliga handlingar. På sjukhus finns i dag medicinska bibliotek och där hjälper bibliotekarien läkare och andra inom vården att hitta artiklar om det som de forskar i.

Jobba inom bokförlag

Inom ett bokförlag finns många olika jobb. Många av dessa jobb vet inte alla om. Är man inte insatt i hur bokbranschen fungerar är det svårt att veta vem som jobbar där. Här finns allt från lektörer som tar emot alla manus som kommer in, där författarnas största önskan är att bli antagna. När lektören läst igenom vissa delar av bokmanusen, och hittat några som har potential att bli förlagets nästa storsäljare. Ja, då är det dags att samlas på ett möte; lektören, redaktören och förläggaren för att gå igenom de manus lektören tror på. De diskuterar tillsammans och förhoppningsvis kommer de överens om ett manus de tror på. Förläggaren kontaktar då den lyckliga författaren och skriver ett förlagskontrakt. Sedan sätts processen igång.