Renässansens epok sägs varit under 1400–1500-talet. Vilken som var den första romanen i denna epok, vet man inte. Antingen är det ”Don Quijote” av Cervantes (1605) eller så är det ”Genji monogatari” av Murasaki Shikibu cirka (1010). Under Renässansen blev författandet mer allmänt i Italien. Det var även där som de första författarna uppkom. Dante Alighieri (1265–1321) och Francesco Petrarca (1304–1374). I och med Gutenbergs nya boktryckarkonst under 1400-talet, kunde författarna även börja framträda med sina namn på verken. Under denna epok blev intresset för klassisk litteratur större och föraktet för verk på engelska minskade. De flesta vetenskapliga verk skrevs dock på latin, exempelvis ”Utopia” av Thomas More (1560).

Reformationen

Det som inspirerades under reformationen var den produktion av liturgi: Ett begrepp som ursprungligen användes om den judiska gudstjänsten. Liturgi är också viktigt inom kristendomen och används även för att beskriva hur andra religioners ceremonier och riter. ”Den allmänna bönboken” (1549) är ett verk som fick stort inflytande på det litterära språket under denna epok. I England var renässansen en konstnärlig och kulturell rörelse, och den pågick från 1400-talets slut ända fram till 1600-talet. Shakespeare var stor under denna epok, med bland annat pjäser som ”Hamlet”, Kung Lear, Romeo och Julia och Macbeth. Många av Shakespeares pjäser sätts upp än i dag på teatrar världen över. Martin Luther gjorde en tysk översättning av Nya testamentet (1522), gjorde så tyska språket fick ett stort inflytande och verket fick en stor spridning. Det blev nu även en stor efterfrågan på folkliga berättelser, dessa trycktes i böcker, så kallade folkböcker. Den första boken i detta slag handlade om en ny och mystisk figur, Faust (under 1500-talet).