Denna epok började i slutet av 1700-talet och pågick till mitten av 1800-talet, och nu är det exotism (konst) och känslor som är av största vikt. Romantiken inföll samtidigt som stora sociala förändringar skedde i Wales och i England. Landsbygden avbefolkades och städerna industrialiserades. Även den franska revolutionen satte sina influenser på det politiska tänkandet hos flera av romantikens poeter. En av de främsta tyska författarna under denna epok var Johann Wolfgang von Goethe. Än i dag läses hans mesta kända verk ”Den unge Werthers lidande” (1774). Under denna epok var tyngdpunkten på individens känslor och där hjälten satte sina egna regler. Under den tidiga romantiken var författare som Wilhelm Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck och August Wilhelm Schlegel verksamma. Även bröderna Wilhelm och Jacob Grimm räknas till romantikens författare. Under senromantiken (från år 1810) blev det Berlin som hamnade i centrum. Författare som bland andra Adelbert von Chamisso och E. T. A. Hoffman upptäckes nu.

En annan mycket känd författare under denna epok är Mary Shelley (1797-1851) som skrev böckerna om Frankenstein (1818). Sedan har vi alla verk av Jane Austin, som gavs ut under romantikens andra hälft. Hennes romaner var sentimentala kärlekshistorier med kvinnor som huvudkaraktärer. De handlar om kvinnors beroende av ett äktenskap för att kunna säkerhetsställa sin ekonomiska trygghet och sociala status.

I Amerika gjorde den gotiska litteraturen entré, med ”The Legend of Sleepy Hollow” av Washington Irving (1820). Edgar Allan Poe skrev skräckberättelser som utgavs i början av 1830-talet. Dessa böcker är populära än i dag, och i Sverige finns ett bokförlag som ger ut nya upplagor av hans verk. Edgar Allen Poes verk var dock mer kända i Frankrike än hemma i Amerika.

I och med industrialismen blev det billigare och effektivare att trycka böcker och läskunnigheten ökade. Detta ledde till att det skrevs otroligt mycket böcker och i Sverige bildades Svenska Akademien (1786), som stöd för författarna. Den första yrkesförfattaren sägs britten Samuel Johnson vara. År 1755 avböjde han sitt ekonomiska stöd, eftersom han trodde att han kunde försörja sig på författandet.

Författare i Sverige

Här hemma i Sverige blev Carl Jonas Love Almqvist vår förste svenske yrkesförfattare. Även de första kvinnliga marknadsförfattarna uppträdda under denna epok, och dessa skrev för en bred publik och texterna såldes i stora upplagor. I Sverige är nog Hedvig Charlotta Nordenflycht och Anna Maria Lenngren de två mest kända. Även andra författare som Fredrika Bremer, Sophie von Knorring och Emilie Flygare-Carlén upptäcktes. Men att leva på sitt författarskap var inte det lättaste, endast några fåtal klarade av det och exmpel på författare som lyckats med det är Erik Johan Stagnelius och Lord Byron. Sin första författarrätt fick Sverige och då blev det litterära verket erkänt som konstverk. Termen ”verkförfattare” etablerades och det medförde både skillnader i ekonomiska förutsättningar och inkomster.