I vår moderna värld dominerar kulturella fenomen såsom YouTube eller Fortnite, vilket minskar på tiden som ungdomar ägnar åt litteratur. Att studera litteratur och kreativt skrivande är dock livsviktigt för ens emotionella och intellektuella utveckling, varför det är många föräldrar idag som försöker sig på att uppmuntra detta. Nedan följer ett antal anledningar varför gymnasiestudenter bör engagera sig i och studera litteratur idag.

Gymnasieundervisningen är inte tillräcklig

Förlitar man sig enbart på gymnasieundervisningen så läser man kanske ett par böcker per termin, vilket inte är nära på tillräckligt. Vill man förstå sig på dagens samhälle och kulturen vi befinner oss i är det viktigt att ha en god kunskap om litteratur, särskilt då klassiker. Har man som gymnasieelev svårt att förstå sig på dessa böcker kan det vara värt att ta hjälp av en studiecoach, exempelvis via https://myacademy.se, där man kan ta hjälp av universitetsstudenter med erfarenhet inom olika ämnen.

Litteratur förhöjer ens språkkunskaper

Studerar man litteratur och läser böcker regelbundet förbättrar man sina språkkunskaper på ett flertal sätt. Det är omöjligt att skriva väl utan att ha upplevt en välskriven text för sig själv. Läser man ofta får man förmågan att särskilja på bra och dåliga texter, vilket förbättrar ens skrivande. Litteraturstudier har även visat sig utveckla ens vokabulär och grammatik på ett naturligt sätt, eftersom man får se hur språk används i praktiken. Detta är självfallet mycket bättre än att försöka sig på ren memorisering av ord och dylikt.

Det är viktigt att läsa

Att läsa är både kul och viktigt för ens personliga utveckling, det gäller bara att hitta rätt böcker. I Sverige har man den turen att man lätt och gratis kan låna böcker från bibliotek, så det finns ingen ursäkt att inte komma igång med läsandet redan idag!