Barockens epok omfattade i stort sett hela 1600-talet, och den brittiska författaren, Aphra Behn var en av de allra första yrkesförfattarna. ”King James Bible” var det viktigaste prosaverket i början av 1600-talet, och även kanske det mest omfattande översättningprojekt som funnit i engelsk historia. År 1604 börjades översättningen av verket och det avslutades först 1611. Verket blev en standardbibel för den engelska kyrkan. Under denna epok blev England erkänd för sina verk, men det går inte att säga när romanen egentligen börjades skrivas i England. De mest kända författarna under barocken är Daniel Caspar von Lohenstein, Hofmann von Hofmannswaldau och Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, som skrivit verket ”Simplicissimus”.

Upplysningen

Nu kom litteraturen bli av mer mer filosofisk karaktär. Verken skulle innehålla ett vetenskapligt förhållningssätt till sociala, politiska, religiösa och ekonomiska frågor. Det var filosofer som ledde utvecklingen av de hade inspirerats av forskare som bland annat Isaac Newton och texter av till exempel John Locke och Francis Bacon. Filosoferna strävade efter att upptäcka universellt giltiga principer för mänskligheten, naturen och samhället. De attackerade andliga men även vetenskapliga auktoriteter, dogmatism, intolerans, censur, och ekonomiska och sociala begränsningar. Litteraturen under upplysningens epok var riktad till borgarna, och det handlade mycket om förnuft och bildning.