I och med Gutenbergs boktryckarkonst under 1400-talet, blev det början till ett nytt sätt att se litteraturen på. Efter att det varit mycket omständligt och tagit lång tid att trycka en bok, kunde nu många böcker tryckas samtidigt. Tryckpressens uppfinning är ovärderlig för propaganda, kunskapsspridning och maktutövning. De tidiga texterna som trycktes satt spegelvända, bokstav för bokstav. Det kallades för kast; mall. Man strök på så mycket trycksvärta som behövdes på typerna, därefter användes en press som egentligen var tänkt att pressa vindruvor eller oliver med. Trycksvärtan och bläcket var två viktiga beståndsdelar i själva tryckprocessen. När det gäller pappret så är det en kinesisk uppfinning från början. Hur man kunde framställa papper nådde Europa under 1100-talet från arabvärlden.

Efter att Gutenberg uppfann tryckkonsten spred den sig snabbt över Europa och tekniken utvecklades. År 1457 gjordes första färgtrycket, och det genom att vissa delar av tryckformen färgades med en annan färg än svart. Grundtekniken för tryckpressen var likadan ända fram till 1620. Då konstruerade en holländsk tryckare en ny sorts tryckpress som kunde lyfta den tunga digeln automatiskt efter varje tryckning. År 1461 tryckte tryckaren Albrecht Pfister den första boken som var illustrerad. Det gjorde han genom att kombinera flyttbara typer och träsnitt.